רשימת הדיונים בנושא חבילת גלישה מישראל או לקנות סים בפורטוגל?
כדאי סים מקומי מפורטוגל או חבילה מהארץ?, הדיון כאן
סים מקומי או חבילה מישראל?, הדיון כאן
חבילת גלישה מישראל או לקנות כרטיס סים בפורטוגל?, הדיון כאן
לעשות בארץ חבילה או לקנות סים בפורטוגל?, הדיון כאן
סים בפורטוגל או חבילה מישראל?, הדיון כאן
חבילת גלישה מישראל או לקנות סים בפורטוגל?