ההרשמה לסיורים וההשתתפות בהם כפופה לתנאי השימוש הכלליים של האתר וגם לתנאים הכלליים ולמידע בעניין סיורים מודרכים.